Fotografías Arzobispo

  • D. Francisco »
  • Rito de admisión Diaconado Permanente a Eduardo Ludwig 02/09/2012